ORDINACE - zdravotní způsobilosti, výpisy z dokumentace

19. 5. 2024
  1. O zdravotní způsobilost, výpis z dokumentace, potvrzení ke studiu, MŠ atd.  je třeba žádat včas, formou osobní, telefonicky nebo mailem (sms NEPIŠTE)
  2.  Výpisy ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů  cca 21 dnů.
  3.  Zdravotní způsobilost na zájmové kroužky, školy v přírodě aj.  za 7 - 10 pracovních dnů (podmínkou vystavení je preventivní prohlídka ne starší 1rok + doručené zprávy od specialistů )
  4.  Prosím o pravidelné doručování lékařských zpráv od specialistů, vhodné  formou naskenování zprávy nebo osobní doručení.  Zprávy jsou důležité, nejen pro vystavení zdravotní způsobilosti.
  5. Platby pouze v hotovosti, platební kartou nelze platit !
Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ocalendarphoneenvelopelocation-arrow