Lékařský posudek!!!

3. 5. 2019

Posudky pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovacích akcích mají nově platnost 2 roky ode dne vydání. Pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.  Vzhledem k delšímu období platnosti posudku je nutné, aby rodiče informovali lékaře o případných změnách zdravotního stavu, léčby dítěte a dalších okolnostech.

Dle nové platné legislativy při vydávání posudků, potvrzení se zavádějí tato opatření:

Posudek o zdravotní způsobilosti na lyžařské výcvikové kurzy,letní tábory,plavecké výcviky,vyjádření způsobilosti ke studiu,řízení motorových vozidel.

Každý posudek smí být vydán jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců,jinak ji dítě musí absolvovat. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení musí být stvrzeno podpisem o převzetí zákonným zástupcem dítěte.Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

 

Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ocalendarphoneenvelopelocation-arrow