CHRONICKY NEMOCNÉ dítě s příznaky podobné onemocnění COVID - 19

10. 9. 2020

Do školy a školského zařízení je přijato pouze zdravé dítě, které nejeví známky akutního infekčního onemocnění.

Chronicky nemocné dítě s přetrvávajícími příznaky  obdobné   COVID 19 musí doložit škole

a) čestné prohlášení zákonného zástupce + lze doložit i kopii odborného nálezu od specialisty        nebo

b) potvrzení ošetřujícího specialisty                 nebo

c) potvrzení od registrujícího dětského lékaře (úkon nehrazen zdravotními pojišťovnami, zpoplatněno)

Copyright © 2019  MUDr. Jitka Klimešová
Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ophoneenvelopelocation-arrow