Vzhledem k trvání  vysoké nemocnosti,  z kapacitních a časových důvodů ordinace (jeden lékař v ordinaci, čas na vyšetření jednoho dítěte minimálně 15minut), jiné, než objednané pacienty nemohu ošetřit.

Nelze, v době vyšetření, prevencí a očkování zvedat telefony, volat zpět (sms zprávy nepište!).

Administrativní a neakutní obtíže sdělte mailem, řeším po pracovní době.

Děkuji za respektování a pochopení.

MUDr. Jitka Klimešová

  1. Vstup nemocných pacientů do ordinace  pouze po telefonickém objednání.
  2.  Výpisy ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů do 14dnů.
  3.  Zdravotní způsobilost na zájmové kroužky, školy v přírodě aj. do 7 pracovních dnů (podmínkou vystavení je preventivní prohlídka ne starší 1rok )
  4.  Na vyšetření laboratorní nebo vyšetření u specialistů, které si rodiče indikují sami,  ŽÁDANKU  NEVYSTAVUJI.
  5.  Prosím o pravidelné doručování lékařských zpráv od specialistů, vhodné  formou naskenování zprávy. Tyto zprávy jsou důležité, nejen pro vytavení zdravotní způsobilosti.
  6. Prosím o trpělivost při volání, případně napište mail, NEPIŠTE sms.
  7. Platby pouze v hotovosti, platební kartou nelze platit !

Má-li naše ordinace dobře a dále fungovat, je třeba úcta a respektování řádu ordinace.

Od vzniku ordinace (rok 2012) vstup do ordinace pouze po řádném telefonickém objednání na tel. č. 773 139 868.

Návštěvu u lékaře zvažte, počáteční obtíže svých dětí určitě zvládnete sami (klid, teplo, tekutiny, antipyretika, dietní strava aj.).

Nezvedáme-li telefon, pracujeme ! (vyšetřování dětí, odběry, očkování ...)

Na mailové zprávy odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Na sms zprávy z časových důvodů nereagujeme a neodpovídáme.

 

Vážení rodiče,  zatím neplánujeme očkování dětí v naší ordinaci.

Využijte možnost očkovat v Očkovacím centru.

Případnou změnu včas ohlásíme.

MUDr. Jitka Klimešová

Vážení rodiče,

od 1.9. 2021 budete mít možnost si pro své dítě ONLINE  zarezervovat termín pravidelné preventivní prohlídky od 3 do 17let.

Dětí od 0 do 18měsíců se ONLINE objednávání netýká.

K objednání budete vyzváni formou e-mailu nebo sms a po obdržení této zprávy, budete mít možnost zarezervovat si vámi vybraný termín.

Tento termín bude závazný, případné zrušení zarezervovaného termínu možné nejpozději  7 dní předem. 

Nedostavení se na řádný termín  očkování a prevence storno poplatek  činí 300Kč/ 1 dítě.

Kalendář umožňuje si kdykoli a odkudkoli prostřednictvím internetu vybrat z volných termínů a zvolený termín návštěvy si zarezervovat.

Bližší informace jsme zasílali  během srpna na vaše mailové adresy.

V případě neodkladných akutních potíží mimo ordinační dobu naší ordinace  využijte lékařskou pohotovostní službu :

* Praha 2, VFN, Ke Karlovu 2, Klinika dětského a dorostového lékařství, tel.:  223 967 777  (dobře se parkuje vedle areálu nemocnice)

* Praha 4, Krč, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, pavilon B1, tel.:  261 083 783  (parkování v areálu)

* Praha 5, FN Motol, V Úvalu 84,  snížené přízemí E, tel.: 224 433 653, 224 433 652.

* Benešov, Nemocnice, vchod z Mánesovy ulice (spodní branou) pavilon E, 5. patro,  tel.:  317  756 253.

Ordinační doba:         pondělí-pátek  19:00h (někde 17:00 h)  - 6:00h,  sobota, neděle     provoz nepřetržitý

TOXIKOLOGIE, Praha 2, Na Bojišti 1,                    tel.konzultace: 224 919 293

MYKOLOGIE,     Praha 2, Karmelitská 14,             tel. konzultace: 257 530 842

OTRAVY vysoce jedovatými živočichy a hady,      tel. konzultace: 224 963 355

 

Posudky pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovacích akcích mají nově platnost 2 roky ode dne vydání. Pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.  Vzhledem k delšímu období platnosti posudku je nutné, aby rodiče informovali lékaře o případných změnách zdravotního stavu, léčby dítěte a dalších okolnostech.

Dle nové platné legislativy při vydávání posudků, potvrzení se zavádějí tato opatření:

Posudek o zdravotní způsobilosti na lyžařské výcvikové kurzy,letní tábory,plavecké výcviky,vyjádření způsobilosti ke studiu,řízení motorových vozidel.

Každý posudek smí být vydán jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců,jinak ji dítě musí absolvovat. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení musí být stvrzeno podpisem o převzetí zákonným zástupcem dítěte.Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

 

Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ocalendarphoneenvelopelocation-arrow