1. O zdravotní způsobilost, výpis z dokumentace, potvrzení ke studiu, MŠ atd.  je třeba žádat včas, formou osobní, telefonicky nebo mailem (sms NEPIŠTE)
  2.  Výpisy ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů  cca 21 dnů.
  3.  Zdravotní způsobilost na zájmové kroužky, školy v přírodě aj.  za 7 - 10 pracovních dnů (podmínkou vystavení je preventivní prohlídka ne starší 1rok + doručené zprávy od specialistů )
  4.  Prosím o pravidelné doručování lékařských zpráv od specialistů, vhodné  formou naskenování zprávy nebo osobní doručení.  Zprávy jsou důležité, nejen pro vystavení zdravotní způsobilosti.
  5. Platby pouze v hotovosti, platební kartou nelze platit !

Vážení rodiče,

není důvod k obavám ohledně černého kašle, jsou-li Vaše děti řádně očkované.

Nemocné dítě (kašel, rýma, teplota) patří mimo kolektiv, do postele a léčba.

Zdravé dítě dodržuje  hygienické zásady, základem je mytí rukou, nevyměňovat si svačiny se spolužáky aj.

V případě obav, pochybností jsem Vám k dispozici pro konzultaci.

MUDr. Jitka Klimešová

 

Z kapacitních a časových důvodů  (jeden lékař, čas na vyšetření jednoho dítěte minimálně 15minut), jiné, než objednané pacienty nemohu ošetřit.

Na vyšetření se objednejte telefonicky nebo mailem. (sms zprávy nepište!).

Odpolední ordinační hodiny (úterý, čtvrtek) jsou pro děti zdravé ( preventivní prohlídky, očkování).

Administrativní a neakutní obtíže sdělte mailem, řešíme po pracovní době.

Děkuji za respektování a pochopení.

MUDr. Jitka Klimešová

Má-li naše ordinace dobře a dále fungovat, je třeba úcta a respektování řádu ordinace.

Od vzniku ordinace (rok 2012) vstup do ordinace pouze po řádném telefonickém objednání na tel. č. 773 139 868.

Návštěvu u lékaře zvažte, počáteční obtíže svých dětí určitě zvládnete sami (klid, teplo, tekutiny, antipyretika, dietní strava aj.).

Nezvedáme-li telefon, pracujeme ! (vyšetřování dětí, odběry, očkování ...)

Na mailové zprávy odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Na sms zprávy z časových důvodů nereagujeme a neodpovídáme.

 

Vážení rodiče,  zatím neplánujeme očkování dětí v naší ordinaci.

Využijte možnost očkovat v Očkovacím centru.

Případnou změnu včas ohlásíme.

MUDr. Jitka Klimešová

Vážení rodiče,

od 1.9. 2021 budete mít možnost si pro své dítě ONLINE  zarezervovat termín pravidelné preventivní prohlídky od 3 do 17let.

Dětí od 0 do 18měsíců se ONLINE objednávání netýká.

K objednání budete vyzváni formou e-mailu nebo sms a po obdržení této zprávy, budete mít možnost zarezervovat si vámi vybraný termín.

Tento termín bude závazný, případné zrušení zarezervovaného termínu možné nejpozději  7 dní předem. 

Nedostavení se na řádný termín  očkování a prevence storno poplatek  činí 300Kč/ 1 dítě.

Kalendář umožňuje si kdykoli a odkudkoli prostřednictvím internetu vybrat z volných termínů a zvolený termín návštěvy si zarezervovat.

Bližší informace jsme zasílali  během srpna na vaše mailové adresy.

V případě neodkladných akutních potíží mimo ordinační dobu naší ordinace  využijte lékařskou pohotovostní službu :

* Praha 2, VFN, Ke Karlovu 2, Klinika dětského a dorostového lékařství, tel.:  223 967 777  (dobře se parkuje vedle areálu nemocnice)

* Praha 4, Krč, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, pavilon B1, tel.:  261 083 783  (parkování v areálu)

* Praha 5, FN Motol, V Úvalu 84,  snížené přízemí E, tel.: 224 433 653, 224 433 652.

* Benešov, Nemocnice, vchod z Mánesovy ulice (spodní branou) pavilon E, 5. patro,  tel.:  317  756 253.

Ordinační doba:         pondělí-pátek  19:00h (někde 17:00 h)  - 6:00h,  sobota, neděle     provoz nepřetržitý

TOXIKOLOGIE, Praha 2, Na Bojišti 1,                    tel.konzultace: 224 919 293

MYKOLOGIE,     Praha 2, Karmelitská 14,             tel. konzultace: 257 530 842

OTRAVY vysoce jedovatými živočichy a hady,      tel. konzultace: 224 963 355

 

Posudky pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovacích akcích mají nově platnost 2 roky ode dne vydání. Pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.  Vzhledem k delšímu období platnosti posudku je nutné, aby rodiče informovali lékaře o případných změnách zdravotního stavu, léčby dítěte a dalších okolnostech.

Dle nové platné legislativy při vydávání posudků, potvrzení se zavádějí tato opatření:

Posudek o zdravotní způsobilosti na lyžařské výcvikové kurzy,letní tábory,plavecké výcviky,vyjádření způsobilosti ke studiu,řízení motorových vozidel.

Každý posudek smí být vydán jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců,jinak ji dítě musí absolvovat. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení musí být stvrzeno podpisem o převzetí zákonným zástupcem dítěte.Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

 

Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ocalendarphoneenvelopelocation-arrow