Akutně nemocní mohou využít pohotovostní služby viz. seznam pohotovostí uvedený níže.

POZOR !  MUDr. Hoftová  NEZASTUPUJE !

Vážení rodiče, vím, že dovolat se v těchto týdnech do ordinace je nemožné.

Důvodem je vysoká nemocnost Vašich dětí.

Děti musím třídit podle závažnosti onemocnění.

Na Vaše mailové zprávy  odpovím do 3dnů.

Karanténu, v souvislosti s COVID onemocněním v rodině, hlaste před vstupem do ordinace.

MUDr. Jitka Klimešová

Vážení rodiče,

od 1.9. 2021 budete mít možnost si pro své dítě ONLINE  zarezervovat termín pravidelné preventivní prohlídky od 3 do 17let.

Dětí od 0 do 18měsíců se ONLINE objednávání netýká.

K objednání budete vyzváni formou e-mailu nebo sms a po obdržení této zprávy, budete mít možnost zarezervovat si vámi vybraný termín.

Tento termín bude závazný, případné zrušení zarezervovaného termínu možné nejpozději  7 dní předem. 

Nedostavení se na řádný termín  očkování a prevence storno poplatek  činí 300Kč/ 1 dítě.

Kalendář umožňuje si kdykoli a odkudkoli prostřednictvím internetu vybrat z volných termínů a zvolený termín návštěvy si zarezervovat.

Bližší informace jsme zasílali  během srpna na vaše mailové adresy.

 1.  COVID  linka  773 196 638 jen k problematice nemoci Covid-19 tzn. e-žádanka na PCT test, příznaky, začátek a ukončení karantény, doklad o Ošetřování Člena Rodiny (OČR)

 2.  linka                  773 139 868  pro běžnou činnost ordinace  tzn. objednání akutně nemocných (stále platí předem volat , ošetřujeme po objednání na danou hodinu), objednání na prevence a očkování.

3.   mail                  pediatrie-ricany.cz@volny.cz , využijte pro  konzultace problémů neakutních tzn. trvající 2 a více týdnů, odpovím písemně nebo zavolám !

Rozlišení linek a kontakt mailem jsou důležité pro plynulý chod ordinace, linka 773 139 868 musí být dostupná pro akutně nemocné děti.

DĚKUJI

 

 

1.) proběhl kontakt s covid-19 pozitivní  nemocnou osobou nebo máte podezření na kontakt, dítě zůstává doma, nenastupuje do kolektivu, nastupuje karanténu !

2.) vyčkáte  mail z KHS, která informace o karanténě zasílá do 3-5dnů  (dobu karantény, typ testu, den testování  určuje KHS nebo PLDD, neurčuje rodič ani ředitel MŠ, ZŠ...)

3.) po obdržení zprávy z KHS nebo i neobdržení do 5ti dnů, volejte k nám do ordinace a domluvíme vše potřebné

4.) ke kontaktu využívejte výhradně tzv. Covid linku č. 773 196 638 (tel. č. 773 139 868 je pro objednání akutně nemocných)

5.) Dítě do KOLEKTIVU nastupuje po splnění 3 kritérií:

* negativní PCR test na covid-19

* zdravé, bez příznaků onemocnění covid-19 (rýma, kašel, únava, bolest hlavy a krku, průjem, teploty)

* po řádném ukončení karantény, následující den *

6.) karanténu ukončuje praktický lékař, je třeba pro ukončení karantény  zavolat

Přeji pozitivní mysl a negativní test 🙂  Děkuji za respektování výše uvedených informací.

V případě neodkladných akutních potíží mimo ordinační dobu naší ordinace  využijte lékařskou pohotovostní službu :

* Praha 2, VFN, Ke Karlovu 2, Klinika dětského a dorostového lékařství, tel.:  223 967 777  (dobře se parkuje vedle areálu nemocnice)

* Praha 4, Krč, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, pavilon B1, tel.:  261 083 783  (parkování v areálu)

* Praha 5, FN Motol, V Úvalu 84,  snížené přízemí E, tel.: 224 433 653, 224 433 652.

* Benešov, Nemocnice, vchod z Mánesovy ulice (spodní branou) pavilon E, 5. patro,  tel.:  317  756 253.

Ordinační doba:         pondělí-pátek  19:00h (někde 17:00 h)  - 6:00h,  sobota, neděle     provoz nepřetržitý

TOXIKOLOGIE, Praha 2, Na Bojišti 1,                    tel.konzultace: 224 919 293

MYKOLOGIE,     Praha 2, Karmelitská 14,             tel. konzultace: 257 530 842

OTRAVY vysoce jedovatými živočichy a hady,      tel. konzultace: 224 963 355

Prosím, v období vysoké nemocnosti podzim-zima, respektovat řád ordinace a vzájemnou ohleduplnost.

Přednost mají děti vážně, akutně nemocné, vyžadující neodkladnou lékařskou péči.

Platí stále objednání na čas po telefonickém zavolání, čas, který dostanete, je čas k ošetření dítěte jednoho !

Ošetření více dětí, nutné sdělit předem sestře.

Ostatním, neakutně nemocným, ráda poradím a prokonzultuji jejich obtíže po telefonu a domluvíme případné vyšetření v ordinaci následující dny.

Děkuji za pochopení,  vaše dětská lékařka 🙂

... kapacitní a hlavně  personální důvody 🙁 🙁  🙁

Posudky pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovacích akcích mají nově platnost 2 roky ode dne vydání. Pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.  Vzhledem k delšímu období platnosti posudku je nutné, aby rodiče informovali lékaře o případných změnách zdravotního stavu, léčby dítěte a dalších okolnostech.

Dle nové platné legislativy při vydávání posudků, potvrzení se zavádějí tato opatření:

Posudek o zdravotní způsobilosti na lyžařské výcvikové kurzy,letní tábory,plavecké výcviky,vyjádření způsobilosti ke studiu,řízení motorových vozidel.

Každý posudek smí být vydán jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců,jinak ji dítě musí absolvovat. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení musí být stvrzeno podpisem o převzetí zákonným zástupcem dítěte.Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

 

Webdesign tomashumhal.cz
envelope-ocalendarphoneenvelopelocation-arrow